İptal politikası

İptal politikası

Kullanıcı Avrupa Birliği ülkelerinden birinde ikamet ediyorsa, tüketiciler için aşağıdaki cayma hakkı BaseChat’in ücretli aboneliklerin yanı sıra kredi satın alma bağlamında kullanımı için de geçerlidir:

İptal Politikasıİptal Hakkı
On dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz.

Cayma süresi, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren on dört gündür.

Cayma hakkınızı kullanmak için bizi (Mobile Trading GmbH, Pastor-Dörr-Ring 3, 450589 Düsseldorf, Almanya, E-posta: support@taksimchat.com) açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup) bu sözleşmeden çekilme kararınızdan haberdar etmelisiniz. Bu amaçla ekte yer alan örnek cayma formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

Cayma süresine uymak için, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi cayma süresinin sona ermesinden önce göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları

Bu sözleşmeden çekilmeniz halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin ve en geç bu sözleşmeden çekildiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde iade etmeliyiz. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme nedeniyle sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Hizmetlerin cayma süresi içinde başlamasını talep ettiyseniz, bize bu sözleşmeyle ilgili olarak cayma hakkının kullanıldığını bildirdiğiniz zamana kadar halihazırda sağlanan hizmetlerin, sözleşmede öngörülen hizmetlerin toplam kapsamına oranına karşılık gelen makul bir tutarı ödemeniz gerekir.

Cayma hakkının sona ermesi

Fiziksel bir ortamda olmayan dijital içeriğin (size dijital olarak sağlanan kredi kodları gibi) tedarikine ilişkin bir sözleşmeyi iptal etme hakkı, siz aşağıdakileri yaptıktan sonra sözleşmeyi ifa etmeye başlamamız halinde de sona erecektir
sözleşmeyi cayma süresinin bitiminden önce ifa etmeye başlamamız gerektiği konusunda açıkça mutabık kaldık ve
bunu kabul ederek, sözleşmeyi ifa etmeye başladığımızda cayma hakkınızı kaybettiğinizi bildiğinizi onayladınız.

 

Örnek iptal formuSözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve bize iade edin. Kime: Mobile Trading GmbH, Pastor-Dörr-Ring 3, 450589 Düsseldorf, Almanya; E-posta: support@taksimchat.com
Bu vesile ile ben/biz (*), tarafımdan/bizim tarafımızdan (*) satın alınan

aşağıdaki malların (*)/aşağıdaki hizmetin (*) sağlanması

(*) tarihinde sipariş edildi / (*) tarihinde teslim alındı: __________________________

Tüketici(ler)in adı: __________________________

Tüketici(ler)in adresi: __________________________

______________________________________________________________

Unterschrift des/ der Verbraucher(s) Ort, Datum

(sadece kağıtla iletişim durumunda)

(*) Uygulanamadığı yerlerde silin.